Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 6. 2021

Datum objave: 31. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 20. 6. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1209/21 v izmeri 45 m2 (ID znak: parcela 1723 1209/21), k. o. 1723 Vič.

Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 7.920,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke