Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 6. 2021

Datum objave: 1. 6. 2021
Rok za sprejem ponudb: 21. 6. 2021

Neposredna prodajna pogodba za nepremičnino: Stanovanjska stavba v skupni izmeri 305,30 m2, od tega solastniški delež MOL 1/6 , na parc. št. 841, s št. stavbe 4570 ter parc. št. 842 v skupni izmeri 315 m2 v k.o. 1723 – Vič. Stanje nepremičnine je slabo ter je potrebno celovite prenove. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

Prodajana cena: 76.716,89 EUR (z besedo: šestinsedemdeset tisoč sedemsto šestnajst evrov 89/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke