Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 6. 2021

Datum objave: 31. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 20. 6. 2021

Prodaja pozidanega stavbnega zemljišč s parc. št. 313/1088 v izmeri 14 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 313/1088.

Zemljišče v naravi predstavljata stavbišče prizidka k stanovanjskemu objektu in se z njim zaokrožuje v gradbeno celoto. S prodajo se bo uredilo zemljiškoknjižno stanje zemljišča z dejanskim stanjem v naravi. Predmet prodaje je zgolj zemljišče v lasti prodajalca pod objektom, slednji je lasti druge osebe, investitorja in lastnika sosednjega objekta, ki na to zemljišče neposredno meji. Objekt na navedenem zemljišču ni predmet prodaje po tej objavi.

Cena navedene nepremičnine je 2.464,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davkana promet nepremičnin.

Razpisne datoteke