Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 6. 2021

Datum objave: 2. 6. 2021
Rok za sprejem ponudb: 22. 6. 2021

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 708/21, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, ID znak: parcela 1739 708/21, v izmeri 104 m2. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekom d. d.. Zemljišče je v naravi uzurpirano, že v uporabi in posesti solastnikov objekta na naslovu Smrekarjeva ulica 27, Ljubljana, s katerim se zaključuje v funkcionalno celoto.

Cena navedene nepremičnine je 18.304,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

Razpisne datoteke