Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 6. 2021

Datum objave: 7. 6. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 6. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 256/7 v izmeri 77 m2, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 256/7).

Cena navedene nepremičnine znaša 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke