Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 7. 2021

Datum objave: 11. 6. 2021
Rok za sprejem ponudb: 1. 7. 2021

Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 668/12 v izmeri 25 m2, k. o. 1732 – Štepanja vas, ID znak: parcela 1732 668/12. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče, ki je predmet prodaje. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekom Slovenije, d. d.

Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke