Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 8. 2021

Datum objave: 23. 7. 2021
Rok za sprejem ponudb: 12. 8. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 951/96 v izmeri 97 m2, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 951/96).

Cena navedene nepremičnine znaša 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke