Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 9. 2021

Datum objave: 12. 8. 2021
Rok za prijavo: 1. 9. 2021

Oddaja v najem:
- zemljišče parc. št. 194/8, v izmeri 223 m2 (ID znak: parcela 1739 194/8) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

Cena najema zemljišča znaša 2.230,00 EUR na leto.

Razpisne datoteke