Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 9. 2021

Datum objave: 20. 8. 2021
Rok za prijavo: 9. 9. 2021

Prodaja nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 951/96 v izmeri 97 m2, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 951/96).

Cena navedene nepremičnine znaša 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

Na predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Elektra Ljubljana d.d. in v korist T-2 d.o.o.

Razpisne datoteke