Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 9. 2021

Datum objave: 24. 8. 2021
Rok za sprejem ponudb: 13. 9. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1156/8 v izmeri 68 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 1156/8).

Cena navedene nepremičnine 11.968,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke