Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 9. 2021

Datum objave: 8. 9. 2021
Rok za prijavo: 28. 9. 2021

Prodajo solastniškega deleža do 4219/10000 na nepremičnini s parc. št. 597/21 v izmeri 269,59 m2, katastrska občina 1756 Črnuče - ID znak: parcela 1756 597/21 ( ID 498008).
 
Cena za solastniški delež navedene nepremičnine je 53.918,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami ( DPN), ki ga plača kupec.

Prednost pri nakupu solastniškega deleža nepremičnine, ki je predmet prodaje, ima solastnik nepremičnine.

Razpisne datoteke