Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 10. 2021

Datum objave: 7. 10. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 10. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 588/1 v izmeri 39 m2, k. o. 1751 Tacen (ID znak: parcela 1751 588/1).

Cena navedene nepremičnine znaša 2.430,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke