Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 10. 2021

Datum objave: 7. 10. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 10. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 531/99 v izmeri 33 m2, k.o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 531/99.

Cena navedene nepremičnine 3.960,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke