Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2021

Datum objave: 21. 10. 2021
Rok za sprejem ponudb: 10. 11. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2372/20 v izmeri 158 m2 , k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2372/20).

Cena navedene nepremičnine 18.960,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke