Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 11. 2021

Datum objave: 9. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 29. 11. 2021

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1707/171 v izmeri 60 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 1707/171).

Cena navedene nepremičnine je 9.000,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke