Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 11. 2021

Datum objave: 9. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 29. 11. 2021

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 365/67 v izmeri 3 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 365/67).

Cena navedene nepremičnine je 450,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednosti.

Razpisne datoteke