Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 11. 2021

Datum objave: 9. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 29. 11. 2021

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/7 v izmeri 25 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/7) in parc. št. 2272/8 v izmeri 13 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/8).

Cena navedenih nepremičnin znaša 6.688,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke