Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 12. 2021

Datum objave: 11. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 1. 12. 2021

Prodaja nepremičnin: solastniški delež do 608/621 zemljišča parc. št. 393/103 k.o. Trnovsko predmestje

Cena nepremičnine znaša 18.150,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke