Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 12. 2021

Datum objave: 15. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 5. 12. 2021

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 293/76 v izmeri 64 m, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje. Zemljišče v naravi že uzurpira neposredni mejaš, kot podaljšek zelenice. S prodajo predmetnega zemljišča se uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim.

Cena navedene nepremičnine skupaj znaša: 9.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke