Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 12. 2021

Datum objave: 16. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 6. 12. 2021

Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 681/3 – delno, v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1739 681/3) k.o. 1739 Zgornja Šiška

Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za namen otroškega igrišča.

Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 960,00 EUR/letno.

Razpisne datoteke