Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 8. 2012

Datum objave: 27. 7. 2012
Rok za prijavo: 11. 8. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 721/3 k.o. Bežigrad za potrebe dostopa, hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili, v korist nepremičnine parc. št. 721/2, k.o. Bežigrad.

Razpisne datoteke