Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 12. 2021

Datum objave: 16. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 6. 12. 2021

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino - 1/8 solastniškega deleža Mestne občine Ljubljana na nepremičninah na naslovu Soteska 4/Vegova 6 v Ljubljani:

- ID 1721-330-111 v izmeri 37,80 m2, ID 1721-330-121 v izmeri 53,00 m2, 1721-330-120 v izmeri 60,90 m2, ID 1721-330-105 v izmeri 20,60 m2, ID 1721-330-137 v izmeri 1,70 m2, ID 1721-330-138 v izmeri 2,80 m2, ID 1721-330-118 v izmeri 10,20 m2 in ID 1721-330-114 v izmeri 8,60 m2;
- zemljišče na parceli št. 196 v izmeri 163 m2;

Nepremičnine se nahajajo v poslovno - stanovanjski staromeščanski stavbi, ki je bila zgrajena l.1750. Vhod do prostorov je iz atrijskega dvorišča pred stavbo. Prostori so bili renovirani s strani etažnega lastnika/predkupnega upravičenca. Nepremičnina se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.

Prodajna cena: 21.650,00 EUR
(z besedo: enaindvajset tisoč šeststopetdeset evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke