Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 12. 2021

Datum objave: 18. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 8. 12. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 155/4 v izmeri 15 m2, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 155/4).

Cena navedene nepremičnine je 1.500,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke