Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 12. 2021

Datum objave: 24. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 14. 12. 2021

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/4 v izmeri 32 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/4) in parc. št. 2272/5 v izmeri 16 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/5).

Cena navedenih nepremičnin znaša 8.448,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke