Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 8. 2012

Datum objave: 1. 8. 2012
Rok za prijavo: 16. 8. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 782/4, 782/5 in 782/3, k.o. Moste, zaradi prekopa in priklopa na vodovodno omrežje za objekt Center za tehnične preglede, ki se bo gradil na zemljišču s parc. št.: 785/1, 785/5, 785/6, 785/4, 785/7, 783/5, 783/4, 782/6, 781/7, 782/7, 784/1 in 784/2, vse k.o. Moste.

Razpisne datoteke