Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 12. 2021

Datum objave: 7. 12. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 12. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2239/75 v izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/75 Stožice), k. o. 1735 Stožice.

Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke