Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 12. 2021

Datum objave: 7. 12. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 12. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2239/78 v izmeri 61 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2239/78).

Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 10.736,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke