Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 12. 2021

Datum objave: 9. 12. 2021
Rok za sprejem ponudb: 29. 12. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1536/64 v izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1738 1536/64), k. o. 1738 Dravlje.

Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 2.300,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke