Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 1. 2022

Datum objave: 16. 12. 2021
Rok za sprejem ponudb: 5. 1. 2022

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/23 v izmeri 27 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/23).

Cena navedene nepremičnine znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke