Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 1. 2022

Datum objave: 22. 12. 2021
Rok za sprejem ponudb: 11. 1. 2022

Oddaja v najem: zemljišče parc. št. 62/12 v izmeri 361 m2 in 63/5 – delno, v izmeri 450 m2 (ID znak: parcela 1738 62/12 63/5 delno) k.o. 1738 Dravlje

Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za namen parkirišča.

Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 1.005,64 EUR/mesečno.

Razpisne datoteke