Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 9. 2012

Datum objave: 31. 8. 2012
Rok za prijavo: 15. 9. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 1481/20 dvorišče v izmeri 32 m², parc.št. 1481/17 dvorišče v izmeri 17 m2 in parc.št. 1481/18 dvorišče v izmeri 16 m2 in parc.št. 1481/16 dvorišče v izmeri 16 m2,vse k.o. Dravlje.

Razpisne datoteke