Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 1. 2022

Datum objave: 5. 1. 2022
Rok za sprejem ponudb: 25. 1. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1861/8 v izmeri 37 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1861/8).

Cena navedene nepremičnine 2.960,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke