Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 2. 2022

Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za sprejem ponudb: 17. 2. 2022

Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 557/32 v izmeri 160 m2, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, ID znak: parcela 1739 557/32. Zemljišče v naravi predstavlja edini urejeni  neposredni dovoz oz. dostop z javne površine, do stanovanjskih objektov na naslovih Tugomerjeva ulica 52, 54, 56 V Ljubljani. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnosti v korist Telekoma Slovenije, d. d..

Cena navedene nepremičnine je 19.200,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke