Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 2. 2022

Datum objave: 31. 1. 2022
Rok za sprejem ponudb: 20. 2. 2022

Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 1687/2 k.o. 1755 Glince

Cena nepremičnine znaša 18.000,00 EUR brez davka

Razpisne datoteke