Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 3. 2022

Datum objave: 15. 2. 2022
Rok za prijavo: 7. 3. 2022

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 774/1 v izmeri 100 m2, k. o. 1730 – Moste, ID znak: parcela 1730 774/1.

Cena navedene nepremičnine je 12.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke