Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 3. 2022

Datum objave: 16. 2. 2022
Rok za sprejem ponudb: 8. 3. 2022

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/7 (ID znak: parcela 2680 2466/7) v izmeri 132 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

Cena navedene nepremičnine je 19.800,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

Razpisne datoteke