Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 3. 2022

Datum objave: 16. 2. 2022
Rok za sprejem ponudb: 8. 3. 2022

Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 159/2 v izmeri 13 m2, k. o. 1731 – Udmat, ID znak: parcela 1731 159/2. Zemljišče je v naravi del stavbišča objekta – telovadnice Gimnazije Moste, ob Prvomajski ulici v Ljubljani, zato bo sklenjena neposredna pogodba z osebo javnega prava, RS, zanjo pristojnim upravljalcem Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport. S predmetno prodajno pogodbe se bo uredilo dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim stanjem.

Cena navedene nepremičnine je 1.651,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke