Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 3. 2022

Datum objave: 11. 3. 2022
Rok za sprejem ponudb: 31. 3. 2022

Prodaja solastniškega deleža do 1/6, pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1205/71, k. o. 1321 - Leskovec v celotni izmeri (1/1): 270 m2, ID znak: parcela 1321 1205/71. Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist ostalih solastnikov.

Cena navedene nepremičnine v lasti prodajalca, do 1/6 od celote je 7.920,00 EUR in ne vključuje davka.

Razpisne datoteke