Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 3. 2022

Datum objave: 11. 3. 2022
Rok za sprejem ponudb: 31. 3. 2022

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 756/21 v izmeri 109 m2, k. o. 1771 – Zadobrova, ID znak: parcela 1771 756/21. V zemljiški knjigi je vknjižena plomba na podlagi zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime Telemacha, d. o. o.. Zemljišče leži v naravi med več stanovanjskimi objekti ob Šmartinski ulici in nima samostojnega dostopa z javne poti.

Cena navedene nepremičnine je 13.080,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

Razpisne datoteke