Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 3. 2022

Datum objave: 11. 3. 2022
Rok za sprejem ponudb: 31. 3. 2022

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: shrambni prostor v zmeri 2,4 m2 z ID oznako nepremičnine 1737-767-50 (1737 Tabor, stavba 767, del 50) na naslovu Trubarjeva cesta 23e v Ljubljani. Shrambni prostor se nahaja pod stopnicami v stavbo na notranji strani dvorišča. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Prodajana cena: 2.000,00 EUR (z besedo: dva tisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke