Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 4. 2022

Datum objave: 14. 3. 2022
Rok za sprejem ponudb: 3. 4. 2022

Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 2847/14, v izmeri 4775 m2 (ID znak: parcela 1994 2847/14) k.o. 1994 Dobrova.

Najemno obdobje in namen oddaje:
Zemljišče oddamo v najem za dobo petih let za namen pasjega poligona za šolanje psov.

Cena najema zemljišč
Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere, znaša 1.432,50 EUR na leto.

Sklenitev pogodbe
Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Način in rok plačila najemnine
Rok za plačilo najemnine je najkasneje 15 dni od sklenitve najemne pogodbe, v enkratnem znesku

Razpisne datoteke