Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 9. 2012

Datum objave: 6. 9. 2012
Rok za prijavo: 21. 9. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo komunalnih vodov na zemljiščih s parc. št.: 287/1, 200/56, 200/57 in 200/178, vse k.o. Štepanja vas, zaradi gradnje objekta Plezalni center v Štepanjskem naselju, ki se bo gradil na zemljiščih parc. št.: 286/7 in 286/8, obe k.o. Štepanja vas.

Razpisne datoteke