Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 4. 2022

Datum objave: 23. 3. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 4. 2022

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: zunanja drvarnica v zmeri 3,6 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-12 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 12) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani.

Prodajna cena: 2.160,00 EUR (z besedo: dva tisoč sto šestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke