Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 5. 2022

Datum objave: 3. 5. 2022
Rok za sprejem ponudb: 23. 5. 2022

Prodaja zemljišč s parc. št. 2045/82 v izmeri 31 m2, k. o. 1994 - Dobrova, ID znak: parcela 1994 2045/82 in s parc. št. 2045/83 v izmeri 24 m2, k. o. 1994 – Dobrova, ID znak: parcela 1994 2045/83.

 

Pri zemljiščih sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist in na ime imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in družbe T-2 d. o. o..
Zemljišči sta v naravi ozka pasova, v podaljšku vrta in stanovanjskega objekta, s katerim se zaključujeta v funkcionalno celoto in nimata samostojnega dostopa neposredno z javne površine. Zemljišči sta že v uporabi tretje osebe, zato se prodaja realizira z namenom uskladitve zemljiškoknjižnega stanja zemljišč s stanjem v naravi.

Cena za obe zemljišči je 6.600,00 EUR brez pripadajočega davka.

Razpisne datoteke