Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 5. 2022

Datum objave: 3. 5. 2022
Rok za sprejem ponudb: 23. 5. 2022

Prodaja zemljišča s parc. št. 818/7 v izmeri 56 m2, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, ID znak: parcela 1739 818/7.

 

Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d.. Zemljišče nima urejenega dostopa z javne površine v zemljiški knjigi. Zemljišče v naravi predstavlja ozek pas, že v uporabi tretje osebe, neposrednega mejaša, s prodajo se uredi zemljiškoknjižno stanje zemljišča z dejanskim stanjem v naravi.

Cena navedene nepremičnine je 5.600,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

Razpisne datoteke