Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 5. 2022

Datum objave: 5. 5. 2022
Rok za sprejem ponudb: 25. 5. 2022

Predmet oddaje v najem: del zemljišča parc. št. 118/6, v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 2678 118/6) k.o. 2678 Golovec.

Najemno obdobje in namen oddaje:
Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za opravljanje poslovne dejavnosti.

Cena najema zemljišč
Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 360,00 EUR na leto.

Sklenitev pogodbe
Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Način in rok plačila najemnine
Rok za plačilo najemnine je najkasneje 15 dni od sklenitve najemne pogodbe, v enkratnem znesku za prvo leto.

Razpisne datoteke