Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 6. 2022

Datum objave: 20. 5. 2022
Rok za sprejem ponudb: 9. 6. 2022

Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 2097/45 k.o. 1776 Lipoglav in  zemljišče s parc. št. 2097/47 k.o. 1776 Lipoglav

Cena nepremičnin znaša 10.520,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke