Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 9. 2012

Datum objave: 13. 9. 2012
Rok za prijavo: 28. 9. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 1088/2, k.o. Spodnja Šiška, za potrebe gradnje priključnega vročevoda in toplotne postaje za objekt Ulica Milana Majcna 29A v Ljubljani.

Razpisne datoteke