Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 6. 2022

Datum objave: 23. 5. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 6. 2022

Predmet oddaje v najem: zemljišči s parc. št. 1525/1 in 1525/2, v skupni izmeri 8.578 m2 (ID znak: parcela 1770 1525/1 in parcela 1770 1525/2) obe k.o. 1770 Kašelj

Najemno obdobje in namen oddaje:
Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za opravljanje poslovne dejavnosti.

Cena najema zemljišč
Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 8.578,00 EUR na leto

Razpisne datoteke