Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 6. 2022

Datum objave: 1. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 21. 6. 2022

Oddaja poslovnega prostora: ID znak št. 2636-3298 s posameznimi deli 3,7,13,14,15,in 16 v skupni izmeri 5.366,20 m2 na naslovu Študentski dom Baragovo semenišče Vilharjeva 13, 1000 Ljubljana.

Razpisne datoteke